Doradca Podatkowy Warszawa

Porady podatkowe online

ZŁOŻENIE ZLECENIA PORADY PODATKOWEJ

Pytanie do doradcy podatkowego składają Państwo za pomocą formularza zlecenia porady podatkowej, który znajduje się na dole strony. 

W formularzu należy wybrać rodzaj porady podatkowej, termin realizacji zlecenia, wypełnić wymagane dane kontaktowe oraz szczegółowo opisać problem podatkowy.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA PORADY PODATKOWEJ

Nie później niż w ciągu 24h od złożenia zlecenia, doradca podatkowy potwierdza przyjęcie zlecenia udzielenia porady podatkowej, co jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczeniem usług online. 

Zostaje też przesłana Państwu faktura Pro Forma wraz z informacją o sposobie jej płatności. Okres oczekiwania na potwierdzenie zlecenia może zostać wydłużony, gdy do przyjęcia zlecenia potrzebne są dodatkowe informacje od Klienta.

W przypadku, gdy zakres porady lub stopień skomplikowania problemu podatkowego wymagać będzie ponadprzeciętnego nakładu pracy doradcy podatkowego, zmianie może ulec koszt udzielenia porady oraz termin jej realizacji. Zastaną Państwo o tym powiadomieni przed potwierdzeniem przyjęcia zlecenia. 

Dopiero ostateczna akceptacja przez Państwa nowych warunków uruchomi proces przygotowania porady.

OTRZYMANIE PORADY PODATKOWEJ

Porada podatkowa trafi do Państwa najpóźniej w ciągu 24h lub 72h od potwierdzenie przyjęcia zlecenia, w zależności od wybranej przez Państwa opcji realizacji zlecenia. Ma postać dokumentu PDF z e-podpisem doradcy podatkowego.

Może też zdarzyć się, że już po przyjęciu zlecenia zakres pracy doradcy podatkowego będzie na tyle duży, że nie będzie istnieć możliwość wykonania porady w terminie wcześniej uzgodnionym. W takiej sytuacji będą mieli Państwo prawo zrezygnować z zamówionej porady lub tez podtrzymać zlecenie za zniżką 10% za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny, łącznie nie więcej jednak niż 30%.

FORMULARZ ZLECENIA PORADY PODATKOWEJ
Uwaga: pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe!
Please enter your name!
Opisz swój problem podatkowy...