Doradca Podatkowy Warszawa

Reprezentacja przed organami podatkowymi

Kancelaria Doradcy Podatkowego jest uprawniona do reprezentowania Klienta w sprawach jego obowiązków podatkowych:

  • w postępowaniach przed organami podatkowymi,
  • w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych,
  • w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

W imieniu Klienta niezadowolonego z decyzji lub postanowienia wydanego przez organ podatkowy pierwszej instancji przygotowujemy i wnosimy:

  • odwołania do organy wyższego stopnia,
  • zażalenia do organu odwoławczego.

Klient może nam także zlecić przygotowanie wniosków o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji w trybie na zasadach określonych w Ordynacji Podatkowej.

ZAPYTAJ O OFERTĘ >>