Doradca Podatkowy Warszawa

DORADZTWO PODATKOWE DLA FIRM

Profesjonalna pomoc, której udziela Smart Tax Doradca Podatkowy Warszawa to w obecnych warunkach, w obliczu często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego, konieczny element budowania bezpieczeństwa w kontaktach z fiskusem. Dla wielu firm standardem jest już nie tylko outsourcing usług księgowych ale także ściśle z nim powiązana stała opieka doradcy podatkowego, która niejednokrotnie stanowi element znaczącej przewagi konkurencyjnej i przyczynia się do zdynamizowania rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

zobacz więcej >>

DORADZTWO PODATKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria Doradcy Podatkowego oferuje pełen zakres usług doradztwa podatkowego dedykowanych klientom indywidualnym. Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów podatkowych dotyczących między innymi: opodatkowania dochodów osobistych (uzyskiwanych tak w Polsce, jak i za granicą), opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości oraz najmu lub dzierżawy, spadków i darowizn.

zobacz więcej >>

REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI I SĄDAMI W WARSZAWIE

Zmienność i wysoki poziom skomplikowania polskiego prawa podatkowego niejednokrotnie powodują powstawanie różnicy interpretacyjnych  pomiędzy  podmiotami, które to prawo w praktyce stosują a organami podatkowymi. Kancelaria Doradcy Podatkowego zapewnia Państwu profesjonalną reprezentację na każdym etapie postępowania podatkowego lub kontrolnego oraz sądowo-administracyjnego, z wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie.

zobacz więcej>>

DORADZTWO PODATKOWE ONLINE

Do skorzystania z tej formy usług doradztwa podatkowego zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców bez względu na ich formę prawną, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, samorządy oraz jednostki państwowe zainteresowane pomocą w prawidłowej interpretacji i stosowaniu przepisów podatkowych, którym z różnych powodów (także z braku możliwości uzyskania osobiście konsultacji w biurze w Warszawie) łatwiej jest kontaktować się z doradcą podatkowym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

zobacz więcej >>